Főoldal » Archív » A berendezést sem kímélték a garázdák

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 40 éves és egy 34 éves kis­kun­ha­la­si férfi ellen, akik 2014. augusz­tus 9-én egy kis­kun­ha­la­si sörö­ző­ben része­gen össze­ve­re­ked­tek és a vere­ke­dés során asz­ta­lo­kat, pado­kat borí­tot­tak fel.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye