Főoldal » Archív » A csoportosan elkövetett rablás bűntette miatti előzetes letartóztatás indítványozásáról

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a négy – köz­tük két fia­tal­ko­rú – fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2016. már­ci­us 2. nap­ján Szom­bat­he­lyen kira­bol­ták a sértettet.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye