Főoldal » Archív » A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség kifosztás bűntette miatt emelt vádat a fiatalkorú ellen a Debreceni Járásbíróságon

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá kez­de­mé­nyez­te, hogy maga­tar­tá­sá­nak helyes irá­nyú vál­to­zá­sát elő­se­gít­ve ren­del­je el a párt­fo­gó felügyeletét.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye