Főoldal » Archív » A délutáni filmből merített ötletet az útonálláshoz a gyermekkorú vádlott és társa

Apc köz­ség­ben két gyer­mek a tele­ví­zi­ó­ban látott film hatá­sá­ra dön­tött úgy, hogy az álta­luk készí­tett álar­co­kat fel­ölt­ve kira­bol­nak vala­kit a falu­ban. A meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­mény miatt az idő­sebb fiú­val szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye