Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A „fekete sereg” egy újabb tagja ellen emeltek vádat

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a saj­tó­ban „feke­te sereg­ként” ismert, és műkö­dé­se alatt M. Róbert által irá­nyí­tott bűn­el­kö­ve­tői cso­port egy tagja ellen, aki a vád sze­rint 2004 novem­be­ré­ben tár­sa­i­val együtt ott­ho­ná­ban táma­dott meg egy máté­szal­kai vállalkozót.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.29.