Főoldal » Archív » A feleségét benzinnel felgyújtó férfi elleni vádemelésről

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2013. szep­tem­ber 3. nap­ján a fele­sé­ge által, fél­té­keny­ség­ből kez­de­mé­nye­zett vesze­ke­dés miat­ti indu­la­tá­ban, a Keme­nes­ma­ga­si­ban lévő házuk­hoz tar­to­zó műhely­ből egy 20 lite­res műanyag kan­nát vitt be a házba - mely­ben kb. 3 liter motor­ben­zin volt - és azzal belo­csol­ta a kony­ha, majd az elő­szo­ba pad­ló­ját, továb­bá szán­dé­ko­san öntött a ben­zin­ből a kony­há­ban ülő sér­tett lábá­ra.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Fele­sé­gét ben­zin­nel fel­gyúj­tó férfi elle­ni vád­eme­lés