Főoldal » Archív » A felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete és életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatti vádemelésről

A Vas Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Ang­li­á­ban elfo­gott és a magyar ható­sá­gok­nak átadott fér­fi­val szem­ben, aki 2015. decem­be­ré­ben Kör­men­den kés­sel fenye­get­ve ki akar­ta rabol­ni a sér­tet­tet, akit dula­ko­dás köz­ben hasba szúrt.

Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.08.