Főoldal » Archív » A foglalkozási szabályszegések súlyos sérülést eredményeztek – vádemelés

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy kom­lói férfi ellen, aki­nek fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­sei okán egy sze­mély súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye