Főoldal » Archív » A halált okozó testi sértéssel gyanúsított férfi előzetes letartóztatásának három hónappal történő meghosszabbítása indítványozásáról

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Vas megyei köz­ség­ben olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta lakó­he­lyén a 18 éves sér­tet­tet, hogy az bele­halt a sérüléseibe.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye