Főoldal » Archív » A házi őrizet alatt is kábítószerezett

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2014. május 28-án indít­vá­nyoz­ta annak a 25
éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az elle­ne kábítószerrel
vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyó nyo­mo­zás során házi
őri­zet alatt a laká­sán kábí­tó­szert szer­zett és tartott.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -2014.05.29.