Főoldal » Archív » A héten 233 illegális bevándorló bíróság elé állítását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hétfő óta 231 ille­gá­lis beván­dor­ló bűnös­sé­gé­nek gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben tör­té­nő elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt, míg továb­bi 2 sze­mély ese­té­ben határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt tett indít­ványt gyor­sí­tott eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság előtt.

Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mény 03.05.