Főoldal » Archív » A hitelközvetítés ürügyén 11 sértettnek több mint 1,5 millió forint kárt okozó csalás miatti vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két nővel szem­ben, akik 2014. már­ci­u­sá­tól júli­u­sá­ig ter­je­dő idő­ben 11 sér­tett­nek okoz­tak össze­sen 1,5 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye