Főoldal » Archív » A Holokauszt Emlékközpontban kell látogatást tennie a népirtást tagadó gyöngyösi férfinek

Egy 33 éves gyön­gyö­si lakos tavaly ősszel a II. világ­há­bo­rú alat­ti holo­kauszt meg­tör­tén­tét két­ség­be vonó, abból gúnyt űző képet tett közzé az inter­ne­ten, mely­nek nyo­mán a nem­ze­ti­szo­ci­a­lis­ta rend­sze­rek bűne­i­nek nyil­vá­nos taga­dá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt - végül ügyé­szi intéz­ke­dést ered­mé­nye­ző - bün­te­tő eljá­rás indult ellene.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye