Főoldal » Egyéb kategória » A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja alkalmából dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr lerótta kegyeletét a Holokauszt Emlékközpontban, az áldozatok emlékfalánál

A Holo­kauszt Magyar­or­szá­gi Áldo­za­ta­i­nak Emlék­nap­ja alkal­má­ból dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr lerót­ta kegye­le­tét a Holo­kauszt Emlék­köz­pont­ban, az áldo­za­tok emlék­fa­lá­nál.