Főoldal » Archív » A kertbe tévedt őz esete

Állat­kín­zás és lopás vét­sé­gei miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki 2013 augusz­tu­sá­ban a háza kert­jé­ben befo­gott és meg­ölt egy őzet. A férfi addig ker­get­te az őzsu­tát, míg végül a kime­rült és rémült álla­tot sike­rült a föld­re szo­rí­ta­nia, majd meg­fog­nia. A lete­pert maga­te­he­tet­len állat tor­kát ezután - töb­bek szeme lát­tá­ra - egy kés­sel átvág­ta, majd meg­nyúz­ta és ki is belezte.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye állat­kín­zás miat­ti vádemelés