Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon indítványt tett a Kiskunhalasi Járási Ügyészség épületében lövéseket leadó férfi előzetes letartóztatásának elrendelésére

 

Az ügyész­ség az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indítványozta.

Az indít­vány­ról a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a ma 12 óra­kor kez­dő­dő ülé­sen fog dönteni.