Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette a feleségére és az intézkedő rendőrre kézigránátot dobó mezőhegyesi férfit

Az ügyész­ség több ember – rész­ben hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re – elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként az elkövetőt.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye