Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt a minősített adatokat milliós vagyoni előnyért kiadó volt pénzügyőrrel szemben

2015. május 4. nap­ján a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy volt pénz­ügy­őr had­naggyal és két civil tár­sá­val szemben.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye