Főoldal » Archív » A Mátrában fosztogató fémtolvajok a vádlottak padján

Rend­sze­re­sen fosz­to­gat­ta a Mát­rai Álla­mi Gyógy­in­té­zet egy­ko­ri nővér­szál­ló­ját az a három vád­lott, akik­kel szem­ben a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -mát­rai lopások