Főoldal » Archív » A módosított büntető törvény alapján 5 év börtönbüntetésre ítéltek egy embercsempészt Budapesten

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a mai napon – a Bün­te­tő Tör­vény­könyv töme­ges beván­dor­lás keze­lé­sé­vel össze­füg­gő módo­sí­tá­sai alap­ján – gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy iraki állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt 5 iraki állam­pol­gárt pró­bált Német­or­szág­ba csem­pész­ni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye