Főoldal » Archív » A múlt héten 19 migráns bíróság elé állítását kezdeményezte az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség az elmúlt hét folya­mán továb­bi 19 ille­gá­lis határ­át­lé­pő gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben tör­té­nő bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járásbíróságnál.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye