Főoldal » Archív » A Nemzeti Dohánybolt sérelmére felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatti vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád­irat sze­rint 2014. janu­ár 12. nap­ján haj­na­li 03.35 óra körü­li idő­ben, egy szom­bat­he­lyi Nem­ze­ti Dohány­bolt alkal­ma­zott­ját bal­tá­val meg­ölés­sel fenye­get­te, és a bevé­tel átadá­sá­ra kényszerítette.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Nem­ze­ti Dohány­bolt rablás