Főoldal » Archív » A pénzintézet helyi vezetője manipulálta a lakásvásárlási támogatási igényeket

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy moson­ma­gyar­óvá­ri taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti kirendeltség-vezetővel szem­ben, aki 2006 és 2013 között 25 alka­lom­mal valót­lan ada­to­kat hasz­nált fel „Szoc­pol” támo­ga­tá­sok kap­csán. A jelen­leg 57 éves nő több, mint 27 mil­lió Ft kárt oko­zott ezzel a költségvetésnek.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye