Főoldal » Archív » A pénzügyi szolgáltató munkavállalója hamis kölcsönszerződésekkel leplezte az illegális kereset-kiegészítést

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki a mun­kál­ta­tó­já­tól kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el, majd azt hamis köl­csön­szer­ző­dé­sek­kel leplezte.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye