Főoldal » Archív » A rendőrt veszélyeztető autós letartóztatása

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság annak a csö­kö­lyi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki veszé­lyez­tet­te a vele szem­ben intéz­ked­ni kívá­nó rendőrt.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye