Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A sajtóban „csecsemőlopásként” nevezett ügyben történt vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 38 éves nővel és 31 éves fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2014. júli­us 9. nap­ján a dél­előt­ti órák­ban több­szö­ri elő­ze­tes terep­szem­lét köve­tő­en bemen­tek a Szom­bat­he­lyi Kór­ház Szü­lé­sze­ti Osz­tá­lyá­ra, ahol ismét fel­mér­ték a tere­pet. Dél­után negyed 5 körü­li idő­ben I.r és II.r vád­lot­tak vissza­men­tek a szü­lé­sze­ti osz­tály­ra, és ami­kor azt senki sem látta, I.r. vád­lott magá­hoz vette a 2014. júli­us 8. nap­ján szü­le­tett újszülöttet.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye