Főoldal » Archív » A szabályosan közlekedő járművezetőre támadt a baleset miatt felindult rokonság - vádemelés

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat három heve­si férfi ellen, akik 2013. júli­us 19-én dél­után Heve­sen azért akar­tak bán­tal­maz­ni egy jár­mű­ve­ze­tőt a nyílt utcán, mert őt hibáz­tat­ták azért a bal­ese­tért, mely­nek során meg­sé­rült egy 12 éves kislány.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.13.