Főoldal » Archív » A szombathelyi autóbusz-pályaudvar közelében elkövetett rablás miatti vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt emelt vádat azzal az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szem­ben, aki 2015. már­ci­u­sá­ban a szom­bat­he­lyi autóbusz-pályaudvar köze­lé­ben elgán­csol­ta a sér­tet­tet és ira­to­kat, sze­mé­lyes tár­gya­kat, vala­mint 2.000 Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el tőle.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye