Főoldal » Archív » A szombathelyi kórház egyik osztályán az ágyának felgyújtásával közveszélyt okozó nő elleni vádemelésről és a járásbíróság által 8 év fegyházbüntetésre ítéléséről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2013. decem­ber 16. nap­ján dél­előtt 10 óra körü­li idő­ben – ami­att érzett dühé­ben, hogy keze­lő­or­vo­sa nem enged­te vissza a csá­kány­do­rosz­lói szo­ci­á­lis ott­hon­ba –, rög­tön a vizit után meg­gyúj­tot­ta a kór­há­zi ágyá­nak szi­vacs mat­ra­cát, majd kiment a kór­te­rem­ből, annak ajta­ját becsuk­ta és leült az ebéd­lő előt­ti folyo­són egy szék­re. A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal és minő­sí­tés­sel egye­ző­en folytatólagosan
elkö­ve­tett köz­ve­szély oko­zá­sa miatt, mint több­szö­rös vissza­esőt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat. Az íté­let jogerős.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye