Főoldal » Archív » A társkereső oldalon megismert sértett hiszékenységét használta ki a notórius csaló

Nem csak magá­ról, de a vele tör­tént ese­mé­nyek­ről, és rend­sze­res köl­csön­ké­ré­se­i­nek indo­ka­i­ról is folya­ma­to­san hazu­dott az elkö­ve­tő egy nőnek a vir­tu­á­lis tér­ben, viszont a kár, +amit ezzel oko­zott, valós­nak bizo­nyult. A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye