Főoldal » Az ügyészségről » A vádirat ismertetése - az ügyész hasznos eszköze

Miért van szim­bo­li­kus sze­re­pe a vád­irat ismer­te­té­sé­nek? Az ügyész szá­má­ra milyen lehe­tő­sé­get kínál az, ha a bíró­ság előtt a saját sza­va­i­val mutat­hat­ja be, hogy ő mit lát az ügyben?

Dr. Ser­fő­ző Kata­lin ügyész, a Leg­főbb Ügyész­ség egyik helyet­tes szó­vi­vő­je, a vád­is­mer­te­tés jelen­tő­sé­gé­ről és pszi­cho­ló­gi­á­já­ról beszélt.