Főoldal » Hírek » A vádlott felelőtlensége maradandó fogyatékosságot okozott - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

 A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki itta­san, veze­tői enge­dély nél­kül oko­zott balesetet.

A vád­irat sze­rint 2020 augusz­tu­sá­ban, az akkor még fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő Száz­ha­lom­bat­ta kül­te­rü­le­tén veze­tett egy gép­ko­csit. Az autó­ban utasa egy kis­ko­rú isme­rő­se volt.

A vád­lott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, emel­lett szer­ve­ze­té­ben majd­nem más­fél ezre­lék volt a vér­al­ko­hol szint­je. Az ittas álla­po­ta miatt a fia­tal­ko­rú férfi nem tudott beven­ni egy balra ívelő kanyart, helyet­te lehaj­tott az útról a víz­el­ve­ze­tő árok­ba. A manő­ver meg­dob­ta az autót, amely hosszan­ti és kereszt­ten­ge­lye körül is több­ször meg­pör­dült mielőtt megállt.

A bal­est követ­kez­té­ben az elkö­ve­tő kis­ko­rú utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló kéz­sé­rü­lést szenvedett. 

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.