Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Vas Megyei Főügyészségen megtartott évértékelő összügyészi értekezletről

A 2015. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tot­tak a Vas Megyei Főügyész­sé­gen, melyen a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos is részt vett.

A Vas Megyei Főügyészség évértékelő összügyészi értekezlete 2016.03.29.

A Vas Megyei Főügyész­ség évér­té­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­le­te 2016.03.29.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.30.