Főoldal » Archív » A védekezés sajátos módja: bűncselekménnyel akarta védeni egy apa a szexuális kényszerítéssel gyanúsított fiát

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­vel vádol egy ceg­lé­di férfit,
aki volt élet­tár­sát kap­cso­la­tuk meg­szű­né­se után zak­lat­ta, aka­ra­ta elle­né­re közeledett
hozzá. A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség pedig a férfi apja ellen foly­tat nyo­mo­zást, aki úgy akar­ta ele­jét venni a fia ellen indult eljá­rás­nak, hogy a nőt és csa­lád­ját fegyverrel
fenye­get­te meg azért, hogy von­ják vissza a feljelentésüket.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye