Főoldal » Archív » A villamoson garázdálkodó fiatalok bíróság elé állításáról

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két sze­ge­di fia­tal­em­bert, akik 2013. decem­ber 6. nap­ján este 8 óra körü­li idő­ben Sze­ge­den, a Kos­suth Lajos sgt-on köz­le­ke­dő 2-es jel­zé­sű vil­la­mo­son garáz­dál­kod­tak.
A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye