Főoldal » Archív » Adásvételi szerződést hamisított

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állít­ja azt 39 éves fér­fit, aki sze­mély­gép­ko­csi­já­nak érté­ke­sí­té­sé­ről hamis adás­vé­te­li szer­ző­dést készí­tett, és azt a vár­pa­lo­tai okmány­iro­dá­ba benyújtotta.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Adásvételi szer­ző­dést hamisított