Főoldal » Archív » Adócsalás milliárdos fiktív számlákkal - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben az adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat H. End­ré­vel és test­vé­ré­vel, H. János­sal, vala­mint hét továb­bi tár­suk­kal szemben.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye