Főoldal » Archív » Adót is csalt a veszélyes hulladékkal engedély nélkül kereskedő budapesti cég - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég nevé­ben enge­dély nél­kül ólom­ak­ku­mu­lá­to­ro­kat érté­ke­sí­tett, vala­mint az érté­ke­sí­tés után az adót sem fizet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye