Főoldal » Archív » Ajándékboltban vásárolt rendszámtáblát a pótkocsira

A gya­nú­sí­tott a pót­ko­csi­ról elve­szí­tett rend­szám helyé­re az egyik ajándék-dísztárgy bolt­ban műanyag­ból készült for­gal­mi rendszámtábla-utánzatot és arra fel­ra­gaszt­ha­tó betű és szám­ka­rak­te­re­ket vásá­rolt. Eze­ket össze­szer­kesz­tet­te és az így elké­szí­tett, az ere­de­ti ható­sá­gi jel­zés­hez meg­té­vesz­té­sig hason­ló rend­szá­mot 2014. feb­ru­ár köze­pén pót­ko­csi­já­ra fel­sze­rel­te.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Aján­dék­bolt­ban vásá­rolt rend­szám­táb­lát