Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Alkalmi ismeretség, italozás, csoportos rablás

A koráb­ban erő­sza­kos közö­sü­lés bün­tet­te, és zak­la­tás vét­sé­ge miatt már bün­te­tett 42 éves férfi 2014 feb­ru­ár 6-án a zala megyei Szent­pé­ter­úron talál­ko­zott a 61 éves nővel, ita­loz­ni kezd­tek, majd ezt foly­tat­ták Gutor­föl­dén, és Len­ti­ben is. Mind­ket­ten erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek, ami­kor a férfi - kilá­tás­ba helyez­ve, hogy amennyi­ben nem teszi azt amit mond agyon­ve­ri, fej­szé­vel levág­ja a fejét, - rábír­ta, hogy utaz­zon vele Zala­bak­sá­ra. Ott egy ház­ban már várta őket két 21 éves nő, akik meg­tá­mad­ták a sér­tet­tet, lerán­tot­ták a kabát­ját, tép­ték a haját, és ököl­lel ütöt­ték. A férfi a föld­re került nőt több­ször arcul ütöt­te, és meg­rug­dos­ta. Ami­kor meg­tör­ték az ellen­ál­lá­sát, elvet­ték 20 000 Ft kész­pén­zét, és két ezüst gyűrűjét.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye