Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Állampolgári bejelentés buktatta le az ittas sofőrt – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki itta­san veze­tett Egerben.

A vád sze­rint a ter­helt 2024 már­ci­u­sá­ban, az egyik egri kocs­má­ban ita­lo­zott, ahon­nan – az állam­pol­gá­ri beje­len­tés sze­rint – lát­ha­tó­an erő­sen ittas álla­pot­ban távo­zott, majd a közel­ben lévő autó­ba beszállt és útnak indult. A tele­fon­hí­vás alap­ján a rend­őrök keres­ték a sofőrt, akit pár perc múlva, néhány kiló­mé­ter­rel arrébb meg­ta­lál­tak. A kocsi­val éppen lepar­ko­ló vád­lot­tal a reb­dő­rök intéz­ked­tek, mely­nek során fény derült a férfi ittas­sá­gá­ra. A férfi veze­tői enge­dé­lyét a jár­őrök a hely­szí­nen elvették.

A járá­si ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az Egri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A cse­lek­ményt és a rend­őri iga­zol­ta­tást egy üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rögzítette.