Főoldal » Archív » Két napon belül bíróság előtt az autópályán csalást elkövető román állampolgárok

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a három román állam­pol­gárt, akik 2016. júli­us 24. nap­ján az M5 autó­pá­lyán trük­kös mód­szer­rel jutot­tak pénzhez.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye