Főoldal » Archív » Ápolókra támadt, mert nem akarta elhagyni a kórházat

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2 rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 38 éves szár­li­ge­ti nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát, aki a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye