Főoldal » Archív » Bíróság elé került a jánoshidai gyújtogató

Nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vádat emelt az ellen a fér­fi­val szem­ben, aki 2014. júni­us 3-án 21 óra után azért, hogy pénzt sze­rez­zen, beha­tolt egy moz­gá­sá­ban erő­sen kor­lá­to­zott egye­dül élő idős asszony házába.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Fotó1