Főoldal » Archív » Átverés az interneten – 115 sértett dőlt be a vádlottnak

A vád­lott 2012 őszén egy inter­ne­tes olda­lon szá­mí­tó­gé­pet, moni­tort, és más műsza­ki cik­ke­ket hir­de­tett eladás­ra, de azok­kal való­já­ban már a hir­de­tés fel­adá­sa­kor sem ren­del­ke­zett, a ter­mé­ke­ket nem állt szán­dé­ká­ban elkül­de­ni, így a hir­de­tés­re jelent­ke­ző, majd az áruk ellen­ér­té­két átuta­ló 115 sér­tet­tet becsap­ta. A Tatai Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat vele szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Csalás-03-04