Főoldal » Archív » Ausztriai migránstragédia – előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség az ötödik embercsempésznek is

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2015. augusz­tus 31-én indít­vá­nyoz­ta továb­bi egy bol­gár ember­csem­pész férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki négy tár­sá­val együtt köz­re­mű­kö­dött az Auszt­ri­á­ban, egy magyar rend­szá­mú kami­on­ban hol­tan talált mig­rán­sok Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba tör­té­nő szállításában.

A Bács_kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 08.31.