Főoldal » Archív » Autó katalizátorok lopására szakosodott banda tagjai ellen

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik utazó bűnö­zők­ként az ország külön­bö­ző váro­sa­i­ban nagy érté­kű gép­jár­mű­vek kata­li­zá­to­ra­it lop­ták el.
Mód­sze­rük az volt, hogy autó­val a hely­szín­re utaz­tak, kivá­lasz­tot­ták a gép­ko­csit, majd egyi­kük a par­ko­ló autó alá mászott és a kata­li­zá­tort levág­ta. Eköz­ben a tár­sai figyeltek.
A banda tag­jai a 80 000 és 280 000 Ft közöt­ti érté­kű kata­li­zá­to­rok eladá­sá­val rend­sze­res haszon­ra tet­tek szert.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye