Főoldal » Hírek » Autókat gyújtott fel Sárváron egy férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán fér­fi­val szem­ben, aki 2020. decem­ber 17-én éjjel itta­san autó­kat gyúj­tott fel Sárváron.

A vád­irat sze­rint a férfi a Vas megyei város­ban elő­ször egy autó­sze­re­lő műhely előtt par­ko­ló autót gyúj­tott fel itta­san. A sze­mély­gép­ko­csi tel­je­sen kiégett.

A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 167.000 forint, amely nem térült meg.

Három óra múlva a férfi egy másik utcá­ban par­ko­ló autót is fel­gyúj­tott, ami­ben 790.000 forint ron­gá­lá­si kár kelet­ke­zett. A tűz átter­jedt a fel­gyúj­tott autó mel­let­ti gép­ko­csi­ra is. Ebben az autó­ban 185.000 forint kár keletkezett.

A vád­lott cse­lek­mé­nye miatt előre fel nem becsül­he­tő vagyon­tár­gyak, így a par­ko­ló­ban álló 11 darab sze­mély­gép­ko­csi is veszély­be került.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te mel­lett ron­gá­lás vét­sé­gé­vel és garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja az ukrán fér­fit és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.