Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Autós üldözés Vasban

Autó­val vette üldö­ző­be kirab­ló­ját egy sér­tett nő Vas megyé­ben. A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a külö­nös vissza­eső 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2013. augusz­tus 30. nap­ján a kora reg­ge­li órák­ban ello­pott a sár­vá­ri ide­ig­le­nes gya­kor­ló­pá­lyá­ról egy 110.000 Ft érté­kű segéd­mo­tor kerék­párt, ame­lyet a zár­ban hagyott kulccsal indí­tott el. A sér­tett nő ész­re­vet­te a lopást és autó­já­val üldö­ző­be vette a vád­lot­tat. Rába­pa­tyig üldöz­te egé­szen addig, amíg a vád­lott meg­állt. Ekkor a sér­tett nő is kiszállt az autó­ból és meg­pró­bál­ta elven­ni a vád­lot­tól a segéd­mo­tor kerék­pár indí­tó­kul­csát. A vád­lott erre tenyér­rel arcul ütöt­te, a kezét több­ször meg­kar­mol­ta és folya­ma­to­san lökdöste.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a moto­rért nőt verő férfi ügye