Főoldal » Archív » Autótolvaj társaság elleni vádemelés Győrben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik betö­ré­sek során 2014-ben Győr-Moson-Sopron megyé­ből tizen­négy jár­mű­vet tulaj­do­ní­tot­tak el mint­egy 25 mil­lió forint érték­ben. Az elkö­ve­tők elvit­tek továb­bá más­fél mil­lió forint érték­ben éksze­re­ket, gépe­ket, ház­tar­tá­si cik­ke­ket, készpénzt.

A Győr-Moson Sop­ron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye